З метою боротьби з ганебними випадками самовільного залишення військових частин в Збройних Силах України та формування негативного ставлення до даного явища у суспільстві, допомоги в пошуку та спонукання до повернення осіб, що самовільно залишили військову частину, в прагненні подальшого зміцнення Збройних Сил України як гаранта її цілісності та недоторканості Покровсько-Ясинуватський військовий комісаріат публікує інформацію щодо осіб, що самовільно залишили військову частину
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження даних осіб, просимо Вас повідомити  за телефоном: 
  • м. Покровськ, вул. Поштова, 16,  тел.: 52-13-76, 2-05-05 - Покровсько-Ясинуватський військовий комісаріат
  • м. Покровськ, вул. Мандрика, 7, тел.: 102 - Покровський відділ поліції
  • м. Покровськ, вул. Добропілська. 6, тел.: 52-13-00 - військова комендатура м. Покровськ 

 

             
               
               
               
               
               
               
№ з/п Військовий комісаріат в/зв Прізвище ім'я по батькові Дата народження Вид служби
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Донецьким ОВК майор ЧУРСІН Олександр Валентинович 11/29/14 контракт
2 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат МАРУСІН Олег  Олександрович 10/3/92 строковик
3 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат ТОЛМАЧОВ Дмитро Сергійович 10/1/91 контракт
4 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат ГУРОВ Олександр Миколайович Олександр Миколайович 8/9/77 мобілізований
5 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат КУРІННИЙ Дмитро Вікторович Дмитро Вікторович 3/21/75 мобілізований
6 Красноармійсько-Селідовським ОМВК ст. солдат ГОНЧАРОВ Артур Олегович данних не має контракт
7 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат КРУЖКО Богдан Володимирович 3/30/94 контракт
8 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат БАБЕНКО ІВАН  Юрійович 10/31/86 мобілізований
9 Красноармійсько-Селідовським ОМВК сержант ЄВТУШЕНКО Василь Іванович данних не має контракт
10 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат ЛУЦЕНКО Андрій Валерійович 9/25/92 строковик
11 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат КОЛІСНІЧЕНКО Антон Геннадійович 7/7/94 строковик
12 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат САДОВСЬКИЙ Сергій Вікторович 5/20/94 строковик
13 данних не має ст.солдат НОСОВ Юрій Олександрович 4/24/91 мобілізований
14 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат СІДЕНКО Ігор  Юрійович 9/21/90 строковик
15 Красноармійсько-Селідовським ОМВК мол.сержант БАШМАНОВ Антон Олександрович 2/2/91 контрактник
16 Донецька служба безпеки рядовий АНТИПЕНКО Олександр Олександрович 7/8/76 контрактник
17 Покровсько-Селідовським ОМВК мол. сержант БОСАК Павло Петрович 5/16/82 контрактник
18 данних не має прапорщик БАРАНОВСЬКИЙ Віктор Володимирович 12/4/86 контракт
19 Донецька служба безпеки ст. лейтенант КОСТЮЧЕНКО Олександр Григорович 5/19/88 контрактник
20 Красноармійсько-Селідовським ОМВК (на строкову службу) солдат ГАЛАЙДА Віктор Дмитрович 10/31/94 контракт
21 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат КЕССІ-МБАНІ Блондель Савелій 5/6/94 строковик
22 Констянтинівський РВК солдат Давидюк Сергій миколайович данних не має контракт
23 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат ЖУКОВСЬКИЙ Ярослав Вікторович 1/23/94 строковик
24 Красноармійсько-Селідовським ОМВК мол. сержант ДОРОШКІН Вячеслав Олегович 8/5/97 контрактник
25 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат ТЕЛЛИ  Олег  Олегович 10/8/90 контрактник
26 Покровсько-Селідовським ОМВК ст. л-т ЛАЙКО  Володимир Олександрович 2/2/72 контрактник
27 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат ТАРАН  Євгеній Артемович 6/8/97 контрактник
28 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат ЛЯЛІН Андрій Миколайович 11/27/77 контрактник
29 Красноармійсько-Селідовським ОМВК сержант КОМАРЕВЦЕВ Сергій  Петрович 4/8/85 контрактник(мобілізований Красноармійсько-Селідовським ОМВК)
30 Красноармійсько-Селідовським ОМВК солдат МІРОШНИЧЕНКО  Володимир Юрійович 12/12/81 мобілізований
               
               
               
     
 
     

06239.com.ua

Покровсько-Ясинуватський військовий комісаріат розшукує осіб, що самовільно залишили військову частину

З метою боротьби з ганебними випадками самовільного залишення військових частин в Збройних Силах України та формування негативного ставлення до даного явища у суспільстві, допомоги в пошуку та спонукання до повернення осіб, що самовільно залишили військову частину, в прагненні подальшого зміцнення Збройних Сил України як гаранта її цілісності та недоторканості Покровсько-Ясинуватський військовий комісаріат публікує інформацію щодо осіб, що самовільно залишили військову частину
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження даних осіб, просимо Вас повідомити  за телефоном: 
  • м. Покровськ, вул. Поштова, 16,  тел.: 52-13-76, 2-05-05 - Покровсько-Ясинуватський військовий комісаріат
  • м. Покровськ, вул. Мандрика, 7, тел.: 102 - Покровський відділ поліції
  • м. Покровськ, вул. Добропілська. 6, тел.: 52-13-00 - військова комендатура м. Покровськ 
       
        
        
        
        
        
        
№ з/пВійськовий комісаріатв/звПрізвищеім'япо батьковіДата народженняВид служби
12345678
1Донецьким ОВКмайорЧУРСІНОлександрВалентинович11/29/14контракт
2Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатМАРУСІНОлег Олександрович10/3/92строковик
3Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатТОЛМАЧОВДмитроСергійович10/1/91контракт
4Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатГУРОВ Олександр МиколайовичОлександрМиколайович8/9/77мобілізований
5Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатКУРІННИЙ Дмитро ВікторовичДмитроВікторович3/21/75мобілізований
6Красноармійсько-Селідовським ОМВКст. солдатГОНЧАРОВАртурОлеговичданних не маєконтракт
7Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатКРУЖКОБогданВолодимирович3/30/94контракт
8Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатБАБЕНКОІВАН Юрійович10/31/86мобілізований
9Красноармійсько-Селідовським ОМВКсержантЄВТУШЕНКОВасильІвановичданних не маєконтракт
10Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатЛУЦЕНКОАндрійВалерійович9/25/92строковик
11Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатКОЛІСНІЧЕНКОАнтонГеннадійович7/7/94строковик
12Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатСАДОВСЬКИЙСергійВікторович5/20/94строковик
13данних не маєст.солдатНОСОВЮрійОлександрович4/24/91мобілізований
14Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатСІДЕНКОІгор Юрійович9/21/90строковик
15Красноармійсько-Селідовським ОМВКмол.сержантБАШМАНОВАнтонОлександрович2/2/91контрактник
16Донецька служба безпекирядовийАНТИПЕНКООлександрОлександрович7/8/76контрактник
17Покровсько-Селідовським ОМВКмол. сержантБОСАКПавлоПетрович5/16/82контрактник
18данних не маєпрапорщикБАРАНОВСЬКИЙВікторВолодимирович12/4/86контракт
19Донецька служба безпекист. лейтенантКОСТЮЧЕНКООлександрГригорович5/19/88контрактник
20Красноармійсько-Селідовським ОМВК (на строкову службу)солдатГАЛАЙДАВікторДмитрович10/31/94контракт
21Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатКЕССІ-МБАНІБлондельСавелій5/6/94строковик
22Констянтинівський РВКсолдатДавидюкСергіймиколайовичданних не маєконтракт
23Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатЖУКОВСЬКИЙЯрославВікторович1/23/94строковик
24Красноармійсько-Селідовським ОМВКмол. сержантДОРОШКІНВячеславОлегович8/5/97контрактник
25Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатТЕЛЛИ Олег Олегович10/8/90контрактник
26Покровсько-Селідовським ОМВКст. л-тЛАЙКО ВолодимирОлександрович2/2/72контрактник
27Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатТАРАН ЄвгенійАртемович6/8/97контрактник
28Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатЛЯЛІНАндрійМиколайович11/27/77контрактник
29Красноармійсько-Селідовським ОМВКсержантКОМАРЕВЦЕВСергій Петрович4/8/85контрактник(мобілізований Красноармійсько-Селідовським ОМВК)
30Красноармійсько-Селідовським ОМВКсолдатМІРОШНИЧЕНКО ВолодимирЮрійович12/12/81мобілізований
        
        
        
   
 
   
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Изложение
0/12
Актуальность
0/12
Автор
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать
Ответственный за раздел
Анна Денисенко
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Просим обращаться к редакции сайта с интересующими Вас вопросами. Нам важно знать именно Ваше мнение. Мы работаем для Вас!!!
066-654-64-64
Skype: denisenko_anna25