Світлана Гавриленко - «Духовний вимір Григорія Сковороди»

Продовжуємо  проект «ВЕЛИКІ  УКРАЇНЦІ»

29  жовтня  1794 року  завершив  своє земне життя  український  геній  світової  культури,   мандрівний   філософ,  вчитель,  поет,  музикант,  співак  ГРІГОРІЙ  СКОВОРОДА.

Світлана  Гавриленко,  лектор-методист  Центру  «Українознавство»

     «Духовний  вимір  Григорія  Сковороди»

Відома  фраза  Григорія  Савича:  «Світ  ловив  мене,  але  не  впіймав!»  відповідає  принципам  його  життя.

Великий  філософ  завжди  відстоював  свою  особисту  волю  й  індивідуальність,  не  піддаючись спокусам  світу.  «  Досить  мандрувати  по  світам!  Час  пристати  до  гавані.  Нам  відомі  твої  таланти.  Свята Лавра  прийме  тебе,  як  мати  свою  дитину.  Ти  будеш   стовпом  Церкви  та  прикрасою  обителі». « Ах!   Преподобний! - заперечів  палко  Сковорода, Я  стовпів  множити  собою  не  хочу,  вдосталь  і  вас,  стовпів  неотесаних,  в  храмі  Божому». 

Прослідкуємо  життєві  віхи  цієї  яскравої  особистості,  яка  з‘явилася  на  світ  Божий  у  грудні  1722  року  у  селі  Чорнухи  на  Полтавщині.  Походив  український  геній  із  козацького  роду.

Ґрунтовну  і  всебічну  освіту  здобув  у  Києво-Могилянській   академії.

Володіння  багатьма  інструментами,  гарний  голос,  знання  музичної  культури  визначили  музичну  кар‘єру   юнака.  Він  стає  солістом  Петербургської  Придворної капели,  яка  була  на  той  час  одною  з  кращих  музичних  колективів  Європи.  В різний  час  там  співали  співвітчизники  Сковороди — Марк  Полторацький,  Максим  Березовський,  Дмитро  Бортнянський,  Федір  Якименко…

Капела  та  її   20-річний  соліст були  в  центрі  всіх музичних  подій  Петербургу.  Не  один бал,  не  одна  урочистість  не  проходила  без  участі    Придворного  хору.    Співала  капела  і  у  Києві.  Волелюбний  Григорій використав  випадок  і  не  повернувся  у  російську  столицю.  Він  залишився  продовжувати  освіту  у  своїй  альма-матері.

Завдяки  знанню  багатьох  іноземних  мов  та  високій  ерудиції  його  відібрали  у  1750 році  для  супроводження  царської  місії  в Угорщину.  Тут  знову  проявився  волелюбний  характер  Сковороди.  Від  своїх  обов‘язків  у  поважній  місії  він  відмовляється  і  три  роки  мандрує Європою.  Ці  мандри  збагачують його  музичний  досвід  і пі-сену  творчість.   В  ту  епоху  у  Західній  Європі  дуже популярною  стає  вокальна  лірика.

Сковорода  повертається  в  Україну  і   і  починає  викладати  етику,  естетику,  хоровий  спів  у  Харківському  колегіумі.  На  той  час  він  був  незвичним,  унікальним  викладачем.  У  клас  приходив,  тримаючи  в  руках  не  палицю,  не  розги,  а  сопілку,  або  флейту.

Нетрадиційний метод  виховання,  що  полягав у  індивідуальному  підході   до  учнів,  у  виявленні  й  плеканні  притаманних  їм  від  природи  здібностей,  ускладнив  стосунки  мислителя   з  адміністрацією.  Григорія  Савича  було  звільнено  з  посади.  Сковорода  ще  буває   на  домашніх  музичних  вечорах,  де  співав  та  виконував  соло  на флейті  і  сопілці.  Бувають на  цих  вечорах  і  його  учні  із  колегіуму.   Завдяки  одному  з  них, Михайлу  Ковалинському,  ми  знаємо  біографію   мислителя…

Пізніше  філософ  кілька  років   працює  у   Переяславському  колегіумі,  потім  приватним  викладачем  у  маєтку  поміщика  С.  Томари.  Через  невідповідність  змісту  і  методів  викладання  офіційним  настановам  полишив  педагогічну  діяльність.  З  1769  року  Григорій  Савич  веде  мандрівний  спосіб  життя,  якому  залишається  вірним  понад  25  років.

На  цей  час  припадає написання  більшості  його  творів:  і  музичних,  і  пісенних,  і  художньо-філософських.  Через  заборону  книговидання  в Україні  царським  урядом  твори  Сковороди  довго  не  друкувалися,  а  переписувалися  й  поширювалися  усно.  Перший  друкований  філософський  твір  «Наркис»  вийшов  у світ  1972  року.  Григорій  Сковорода  був  останнім  представником  пізнього  бароко,  писав  староукраїнською,  книжною  мовою.  Але  він  своєю  літературною  творчістю створив  передумову   для формування  нової  літературної  української  мови  на  народній  основі. На  порозі  стояла  нова доба-- доба  романтизму!

Уявимо  собі  людину,  що  курними  шляхами  переходить  від  села  до  міста,  чи  від міста  до села:  погляд  спрямований  уперед,  за  плечима  на  ціпку торбина  зі  скудними  пожитками,  Біблією,   флейтою  та  сопілкою… Таким   постає  Григорій  Сковорода  не  лише  словесно,  а   й  засобами   образотворчих  мистецтв.  У  наслідку  маємо  саме таку  живописну  постать  поета  і  філософа(художник  І.  Їжакевич)   і  таке  ж  його  скульптурне  зображення  (  скульптор  І  Кавалерідзе).  Одне  слово  мандрівний(майже  жебрацький)  вигляд   «першого  розуму  нашого»,  як  скаже  пізніш  про  Сковороду Павло  Тичина.  Останні  понад  25  років  український  геній  мандрував  Слобожанщиною.  Із  творчої  спадщини  митця   широко  відомі  «Сад  божественних  пісней»   та   «Басни   Харьковскіе».

Результат пошуку зображень за запитом "сковорода григорій" Результат пошуку зображень за запитом "сковорода григорій" Результат пошуку зображень за запитом "сковорода григорій"

Григорій  Савич   йшов  Україною,  співав,  грав  на  сопілці, або  на  флейті  свої  фантазії  і  симфонії.  Виконував  народні  пісні,  а  також  свої  духовні  й  світські  кантати  і  псалми.   Мандруючи,  він  своєю  творчістю закладає  історію  української  пісні-романсу.  На  жаль  не  знайдені,  зроблені  рукою  Сковороди,  записи  мелодій.  Якісь  із  них  збереглися  завдяки  народним  виконавцям.  Його  пісні  співали  бандуристи,  д»які-мандрівники,  чумаки.  Цім  пісням  дали  назву — «сковородинські».  І  до  нашого  часу  дійшли:  сатирична  пісня  «Всякому  городу ---нрав  и права»,  прекрасні  ліричні  канти---«Стоїть  явір  над  водою»,  «Ой  ти,  пташко  жолтобока»,  «Ой  поля,  поля  зелені»,  «Ой,  пішли  мої  літа!».  Збереглася  пісня-псалом  «Про  правду  і  кривду»,  записану  Миколою  Лисенком  від  кобзаря  Остапа  Вересая,  а  також   пісня  «Сонце  і  пташка»,  яку  за  переказами  співав  хор  кріпаків  князя  Потьомкіна.  Квітка-Основ»яненко  стверджував,  що  радісний  і  урочистий  наспів  «Христос  воскрес!»  та  канон  «Воскресіння  день»  також належать  Григорію  Сковороді.

Яскравим  і  неповторним  явищем  є  філософське  надбання    «першого  розуму  нашого».  Знав  і  шанував  Сковорода  філософсько-художні  писання  Сократа,  Платона,  та  інших  письменників  Греції  та  Риму.  Вивчав  Григорій  Савич  творчу  спадщину  Володимира  Мономаха  та  митрополита  Іларіона,  їхніх  послідовників.

Основне  філософське  питання  для   Сковороди—це  не  тільки  відношення  Буття  і  Свідомості (Матерії  і  Духу),  а  й  проблема  походження,  сутності(справжності),  призначення  людини,  її  шляху до  щастя.  Справжня  ЛЮДИНА-мрія  і   найвищий  ідеал  Сковороди.  Тому  його  орієнтація  на  «філософію  серця»,  а  не  логіку.  «Серце  повинно  бути  мудрим,  а  розум—добрим!»   Це  явище—суто  Українське,  започатковане  ще  в  Київській  Русі—Україні,  а  вивершене  Тарасом  Шевченком.  Це й   визначає  органічний  синтез  філософії  і  літератури,  етики та  естетики,  до  того  ж   і  в  змісті,  і  в  формі(  жанрах,  стилістиці,  поетиці).

Основоположною  у  філософії  Сковороди  є його  концепція  про  дві  натури—видиму  і  невидиму,  зовнішню  і  внутрішню.  І  положення  про  три  світи----великий(макрокосм),  малий(мікрокосм)  і  символічний(Біблія).  Шлях  пізнання   людиною  самого  себе,  свого  мікрокосму,  своєї  внутрішньої  суті—можливий  і,  на  думку   філософа,  єдино  вірний.  «Внутрішня  людина»  у  нього  водночас  індивідуальна  і  космічна.  Її  структура  аналогічна  будові  Великого  Світу.

Григорій  Сковорода  вважав,  що  духовне  відродження  людей,  праця  за  покликанням  автоматично  приведуть  до  злагодженого   функціонування  суспільства.

Лектор-методист  Центру  «Українознавство»  Світлана  Гавриленко

       Олександр  Кавуненко

«До   Григорія   Сковороди»

Іду  я  з  Вами  крок  у  крок,

Хай  світ  спікається   від  ловів.

Над  суєтою—мудре  слово

І  мислі  Вашої  урок.

Блукати  з  Вами  день  у  день---

У  Духу  кладезь  поринати,

І  «Сад   Божественних  Пісень»

В   Саду  Вкраїни  Відкривати.

Покровск Красноармейск Гавриленко Сковорода
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Покровске и Мирнограде родители вместо бэби-боксов будут получать материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Подобный эксперимент будет внедрен лишь в Донецкой области. Таким образом, планируют в сжатые сроки рассчитаться с теми, кто не получил «пакеты малыша» после родов. Как заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, министерство внесет из...
Фото
Поселок Шевченко входит в Покровский городской совет. В этом году он отметил 118-ую годовщину. Празднование длилось целый день с большим размахом.  С 14:00 на площади собрался народ. Программа началась с работы мастер-классов и творческих мастерских. Во время официальной части по традиции отметили наградами, грамотами и благодарностями людей, которые своим трудом внесли весомый вклад в жизнь родного поселка.
Общество
21 сентября православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева Мария появилась на свет в Палестинском городе Назарете, в семье праведных Анны и Иоакима, которые оставались бездетными до преклонных лет, но не теряли надежды и верили, что Господь смилостивится над ними. Они обещали, что в случае рождения ребенка, посвятят его жизнь служению Богу в Иерусалимском храме. Их молитвы были услышаны. Арханге...
Общество
Почти два десятка обстрелов, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями минометов, произвели на Донбассе 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники. Согласно сводке пресс-центра Объединенных сил (ОС) оккупанты вчера 19 раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались и позиции защитников Украины в районе Авдеевки, где противник использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме т...
Общество
Горняк получил тяжелую травму на шахте «1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь» 19 сентября, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Установлено, что 19 сентября около 17:00 43-летний горняк выполнял наряд по доставке и монтажу металлических консолей. Однако во время выполнения работ одно из креплений оборвалось и металлическая консоль ударила потерпевшего в туловище. Горняк с проникающей ушибленной раной грудной клетки справа, правосторонним п...
Общество
Вчора, на центральних площах Покровська, Мирнограду, Добропілля, Селидового та Авдіївки відбувся традиційний публічний інструктаж нарядів поліції. Разом із правоохоронцями до патрулювання долучились і учасники громадських формувань. Особовий склад від керівництва отримав першочергові завдання щодо забезпечення публічної безпеки громадян та підтримання стабільної оперативної обстановки в населених пунктах. Правоохоронці були орієнтовані на припинення та роз...
Общество
Когда Украина подписала Соглашение об ассоциации, она обязалась охранять европейские географические названия от подделок - шампанское имеет право так называться, если украинский производитель изготовил его из выращенного во французском регионе Шампань винограда. Это же правило распространилось и на ряд других продуктов, в названии которых упоминается регион производства и выращивания. В связи с этим 20 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект...
Общество
Трехдневный тренинг по программе для молодежи "Активные Граждане" (Active Citizens) от Британского Совета пройдет в Покровске с 25 по 27 сентября. Об этом сообщается на странице Донецкого национального технического университета в Фейсбуке. Программа направлена на развитие молодежи в области межкультурного диалога и социального развития. Ее цель – содействие социальным изменениям путем развития сети молодых лидеров, предоставление им знаний и навыков, спосо...
Общество
Димитрівський міський суд, погодившись з обґрунтованою позицією публічного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Донецької області, виніс обвинувальний вирок одному з керівників силового блоку терористичної організації «ДНР». За скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) КК України, чоловіку призначено покарання...
Новости по теме
Проблема решена: вместо бэби-боксов роженицы Покровска и Мирнограда получат деньги
Вчера состоялось празднование Дня поселка Шевченко
Приметы на 21 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы
Почти два десятка обстрелов произвели на Донбассе 20 сентября
Горняк получил тяжелую травму на шахте "1/3 Новогродовская"
Поліцейські, які охоронятимуть спокій громадян у вихідні, публічно заступили на службу
Верховная Рада запретила украинским производителям использовать названия "шампанское", "коньяк" и "пармезан"
В Покровске пройдет тренинг для молодежи от Британского Совета
У Мирнограді чиновника «ДНР» засудили до 10 років за гратами з конфіскацією майна
В Мирнограді влаштували профорієнтаційний пікнік
Ответственный за раздел
Анна Денисенко
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Просим обращаться к редакции сайта с интересующими Вас вопросами. Нам важно знать именно Ваше мнение. Мы работаем для Вас!!!
066-654-64-64
Skype: denisenko_anna25