Світлана Гавриленко - «Духовний вимір Григорія Сковороди»

Продовжуємо  проект «ВЕЛИКІ  УКРАЇНЦІ»

29  жовтня  1794 року  завершив  своє земне життя  український  геній  світової  культури,   мандрівний   філософ,  вчитель,  поет,  музикант,  співак  ГРІГОРІЙ  СКОВОРОДА.

Світлана  Гавриленко,  лектор-методист  Центру  «Українознавство»

     «Духовний  вимір  Григорія  Сковороди»

Відома  фраза  Григорія  Савича:  «Світ  ловив  мене,  але  не  впіймав!»  відповідає  принципам  його  життя.

Великий  філософ  завжди  відстоював  свою  особисту  волю  й  індивідуальність,  не  піддаючись спокусам  світу.  «  Досить  мандрувати  по  світам!  Час  пристати  до  гавані.  Нам  відомі  твої  таланти.  Свята Лавра  прийме  тебе,  як  мати  свою  дитину.  Ти  будеш   стовпом  Церкви  та  прикрасою  обителі». « Ах!   Преподобний! - заперечів  палко  Сковорода, Я  стовпів  множити  собою  не  хочу,  вдосталь  і  вас,  стовпів  неотесаних,  в  храмі  Божому». 

Прослідкуємо  життєві  віхи  цієї  яскравої  особистості,  яка  з‘явилася  на  світ  Божий  у  грудні  1722  року  у  селі  Чорнухи  на  Полтавщині.  Походив  український  геній  із  козацького  роду.

Ґрунтовну  і  всебічну  освіту  здобув  у  Києво-Могилянській   академії.

Володіння  багатьма  інструментами,  гарний  голос,  знання  музичної  культури  визначили  музичну  кар‘єру   юнака.  Він  стає  солістом  Петербургської  Придворної капели,  яка  була  на  той  час  одною  з  кращих  музичних  колективів  Європи.  В різний  час  там  співали  співвітчизники  Сковороди — Марк  Полторацький,  Максим  Березовський,  Дмитро  Бортнянський,  Федір  Якименко…

Капела  та  її   20-річний  соліст були  в  центрі  всіх музичних  подій  Петербургу.  Не  один бал,  не  одна  урочистість  не  проходила  без  участі    Придворного  хору.    Співала  капела  і  у  Києві.  Волелюбний  Григорій використав  випадок  і  не  повернувся  у  російську  столицю.  Він  залишився  продовжувати  освіту  у  своїй  альма-матері.

Завдяки  знанню  багатьох  іноземних  мов  та  високій  ерудиції  його  відібрали  у  1750 році  для  супроводження  царської  місії  в Угорщину.  Тут  знову  проявився  волелюбний  характер  Сковороди.  Від  своїх  обов‘язків  у  поважній  місії  він  відмовляється  і  три  роки  мандрує Європою.  Ці  мандри  збагачують його  музичний  досвід  і пі-сену  творчість.   В  ту  епоху  у  Західній  Європі  дуже популярною  стає  вокальна  лірика.

Сковорода  повертається  в  Україну  і   і  починає  викладати  етику,  естетику,  хоровий  спів  у  Харківському  колегіумі.  На  той  час  він  був  незвичним,  унікальним  викладачем.  У  клас  приходив,  тримаючи  в  руках  не  палицю,  не  розги,  а  сопілку,  або  флейту.

Нетрадиційний метод  виховання,  що  полягав у  індивідуальному  підході   до  учнів,  у  виявленні  й  плеканні  притаманних  їм  від  природи  здібностей,  ускладнив  стосунки  мислителя   з  адміністрацією.  Григорія  Савича  було  звільнено  з  посади.  Сковорода  ще  буває   на  домашніх  музичних  вечорах,  де  співав  та  виконував  соло  на флейті  і  сопілці.  Бувають на  цих  вечорах  і  його  учні  із  колегіуму.   Завдяки  одному  з  них, Михайлу  Ковалинському,  ми  знаємо  біографію   мислителя…

Пізніше  філософ  кілька  років   працює  у   Переяславському  колегіумі,  потім  приватним  викладачем  у  маєтку  поміщика  С.  Томари.  Через  невідповідність  змісту  і  методів  викладання  офіційним  настановам  полишив  педагогічну  діяльність.  З  1769  року  Григорій  Савич  веде  мандрівний  спосіб  життя,  якому  залишається  вірним  понад  25  років.

На  цей  час  припадає написання  більшості  його  творів:  і  музичних,  і  пісенних,  і  художньо-філософських.  Через  заборону  книговидання  в Україні  царським  урядом  твори  Сковороди  довго  не  друкувалися,  а  переписувалися  й  поширювалися  усно.  Перший  друкований  філософський  твір  «Наркис»  вийшов  у світ  1972  року.  Григорій  Сковорода  був  останнім  представником  пізнього  бароко,  писав  староукраїнською,  книжною  мовою.  Але  він  своєю  літературною  творчістю створив  передумову   для формування  нової  літературної  української  мови  на  народній  основі. На  порозі  стояла  нова доба-- доба  романтизму!

Уявимо  собі  людину,  що  курними  шляхами  переходить  від  села  до  міста,  чи  від міста  до села:  погляд  спрямований  уперед,  за  плечима  на  ціпку торбина  зі  скудними  пожитками,  Біблією,   флейтою  та  сопілкою… Таким   постає  Григорій  Сковорода  не  лише  словесно,  а   й  засобами   образотворчих  мистецтв.  У  наслідку  маємо  саме таку  живописну  постать  поета  і  філософа(художник  І.  Їжакевич)   і  таке  ж  його  скульптурне  зображення  (  скульптор  І  Кавалерідзе).  Одне  слово  мандрівний(майже  жебрацький)  вигляд   «першого  розуму  нашого»,  як  скаже  пізніш  про  Сковороду Павло  Тичина.  Останні  понад  25  років  український  геній  мандрував  Слобожанщиною.  Із  творчої  спадщини  митця   широко  відомі  «Сад  божественних  пісней»   та   «Басни   Харьковскіе».

Результат пошуку зображень за запитом "сковорода григорій" Результат пошуку зображень за запитом "сковорода григорій" Результат пошуку зображень за запитом "сковорода григорій"

Григорій  Савич   йшов  Україною,  співав,  грав  на  сопілці, або  на  флейті  свої  фантазії  і  симфонії.  Виконував  народні  пісні,  а  також  свої  духовні  й  світські  кантати  і  псалми.   Мандруючи,  він  своєю  творчістю закладає  історію  української  пісні-романсу.  На  жаль  не  знайдені,  зроблені  рукою  Сковороди,  записи  мелодій.  Якісь  із  них  збереглися  завдяки  народним  виконавцям.  Його  пісні  співали  бандуристи,  д»які-мандрівники,  чумаки.  Цім  пісням  дали  назву — «сковородинські».  І  до  нашого  часу  дійшли:  сатирична  пісня  «Всякому  городу ---нрав  и права»,  прекрасні  ліричні  канти---«Стоїть  явір  над  водою»,  «Ой  ти,  пташко  жолтобока»,  «Ой  поля,  поля  зелені»,  «Ой,  пішли  мої  літа!».  Збереглася  пісня-псалом  «Про  правду  і  кривду»,  записану  Миколою  Лисенком  від  кобзаря  Остапа  Вересая,  а  також   пісня  «Сонце  і  пташка»,  яку  за  переказами  співав  хор  кріпаків  князя  Потьомкіна.  Квітка-Основ»яненко  стверджував,  що  радісний  і  урочистий  наспів  «Христос  воскрес!»  та  канон  «Воскресіння  день»  також належать  Григорію  Сковороді.

Яскравим  і  неповторним  явищем  є  філософське  надбання    «першого  розуму  нашого».  Знав  і  шанував  Сковорода  філософсько-художні  писання  Сократа,  Платона,  та  інших  письменників  Греції  та  Риму.  Вивчав  Григорій  Савич  творчу  спадщину  Володимира  Мономаха  та  митрополита  Іларіона,  їхніх  послідовників.

Основне  філософське  питання  для   Сковороди—це  не  тільки  відношення  Буття  і  Свідомості (Матерії  і  Духу),  а  й  проблема  походження,  сутності(справжності),  призначення  людини,  її  шляху до  щастя.  Справжня  ЛЮДИНА-мрія  і   найвищий  ідеал  Сковороди.  Тому  його  орієнтація  на  «філософію  серця»,  а  не  логіку.  «Серце  повинно  бути  мудрим,  а  розум—добрим!»   Це  явище—суто  Українське,  започатковане  ще  в  Київській  Русі—Україні,  а  вивершене  Тарасом  Шевченком.  Це й   визначає  органічний  синтез  філософії  і  літератури,  етики та  естетики,  до  того  ж   і  в  змісті,  і  в  формі(  жанрах,  стилістиці,  поетиці).

Основоположною  у  філософії  Сковороди  є його  концепція  про  дві  натури—видиму  і  невидиму,  зовнішню  і  внутрішню.  І  положення  про  три  світи----великий(макрокосм),  малий(мікрокосм)  і  символічний(Біблія).  Шлях  пізнання   людиною  самого  себе,  свого  мікрокосму,  своєї  внутрішньої  суті—можливий  і,  на  думку   філософа,  єдино  вірний.  «Внутрішня  людина»  у  нього  водночас  індивідуальна  і  космічна.  Її  структура  аналогічна  будові  Великого  Світу.

Григорій  Сковорода  вважав,  що  духовне  відродження  людей,  праця  за  покликанням  автоматично  приведуть  до  злагодженого   функціонування  суспільства.

Лектор-методист  Центру  «Українознавство»  Світлана  Гавриленко

       Олександр  Кавуненко

«До   Григорія   Сковороди»

Іду  я  з  Вами  крок  у  крок,

Хай  світ  спікається   від  ловів.

Над  суєтою—мудре  слово

І  мислі  Вашої  урок.

Блукати  з  Вами  день  у  день---

У  Духу  кладезь  поринати,

І  «Сад   Божественних  Пісень»

В   Саду  Вкраїни  Відкривати.

Покровск Красноармейск Гавриленко Сковорода
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В Департаменте здравоохранения Донецкой ОГА сообщают, что никто из жителей Донецкой области по состоянию на 14 июля не проходит принудительную обсервацию. На самоизоляции находится 25 человек. Еще 608 лицам на данный момент осуществляется обследование на коронавирусной болезни. По состоянию на 14 июля в области зарегистрировано 765 подтверждений COVID-19. Получают стационарное лечение 21 человек, амбулаторное лечение - 460 человек. Сейчас в Донецкой област...
Общество
В Украине на заседании Кабинета министров могут принять решение об очередном продлении карантина еще на месяц. Об этом сообщает "РБК-Украина". Решение о возможном продлении карантина примут на следующей неделе.  "Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина на следующей неделе. Не в эту среду. Приблизительно на месяц", - говорится в сообщении. Напомним, в Украине действует адаптивный карантин. Каждый регион может ослаблять меры в зависимости от ситуации на...
Общество
В январе 28-летняя жительница Селидово осуществила ряд краж из магазинов Покровска, и, пытаясь избежать наказания, уехала в другую область. Сотрудники полиции установили местонахождение девушки и задержали ее. Еще в январе в полицию Покровска поступил ряд обращений о том, что неизвестная похитила вещи из магазинов. По данным обращениям были открыты уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. При проведении оперативно-розыскных мер...
Общество
Управління соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області повідомляє, що розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.05.2020 № 543 (далі -Розпорядження) затверджено “Порядок організації у 2020 році оздоровлення дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, відшкодування вартості якого здійс...
Общество
Незабезпечення необхідних умов для проживання та виховання дітей, вчинення неповнолітніми різного роду правопорушень, самовільне залишення дітлахами домівок  – основні фактори, на підставі яких працівники ювенальної превенції Покровського відділу поліції притягнули батьків до адміністративної відповідальності. Співробітники ювенальної превенції поліції постійно проводять низку заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дітей, запобігання вчиненню ними та...
Общество
Спасатели Донецкой области после грозы в понедельник, 13 июля, совершили три выезда для уборки поваленных непогодой деревьев, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе. Так, вчера в 17:36 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Александровка-Доброполье-Покровск (Т-0515) вблизи Белицкого на проезжую часть упало аварийное дерево, которое препятствует движению транспортных средств. Бойцы ГСЧС, которые выехали на место про...
Общество
Щоб літній відпочинок залишив тільки приємні спогади, співробітники ювенальної превенції Покровського відділу поліції нагадали дітям правила поведінки на воді і основи безпеки в повсякденному житті. З початком купального сезону інспектори сектору ювенальної превенції Покровського відділу поліції регулярно проводять зустрічі з дітьми, які відпочивають на місцевих водоймах. Під час заходів поліцейські нагадують неповнолітнім про загальні правила поведінки на...
ФОТО
В течении последних нескольких дней в мессенджерах и социальных сетях сайта 06239 посыпались жалобы жителей Родинского, возмущенных скоплением мусора в баках на специально отведенных площадках. Фотографии, сделанные сегодня журналистом, подтверждают мнение горожан. К сожалению, на улицах города стало нормой регулярные возгорания стихийных свалок, которые время от времени появляются в разных частях города. «Все лето и по сей день вопрос с уборкой мусора реш...
Общество
Минздрав Украины и Минобразования и науки работают над правилами для нового учебного года, рассматривают вопрос учебного процесса в несколько смен. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге в Киеве, - передает корреспондент "ОстроВа". "Сейчас мы разрабатываем правила того, как наши дети будут обучаться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем...
Ответственный за раздел
Анна Денисенко
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Просим обращаться к редакции сайта с интересующими Вас вопросами. Нам важно знать именно Ваше мнение. Мы работаем для Вас!!!
066-654-64-64
Skype: denisenko_anna25