Світлана Гавриленко - «Духовний вимір Григорія Сковороди»

Продовжуємо  проект «ВЕЛИКІ  УКРАЇНЦІ»

29  жовтня  1794 року  завершив  своє земне життя  український  геній  світової  культури,   мандрівний   філософ,  вчитель,  поет,  музикант,  співак  ГРІГОРІЙ  СКОВОРОДА.

Світлана  Гавриленко,  лектор-методист  Центру  «Українознавство»

     «Духовний  вимір  Григорія  Сковороди»

Відома  фраза  Григорія  Савича:  «Світ  ловив  мене,  але  не  впіймав!»  відповідає  принципам  його  життя.

Великий  філософ  завжди  відстоював  свою  особисту  волю  й  індивідуальність,  не  піддаючись спокусам  світу.  «  Досить  мандрувати  по  світам!  Час  пристати  до  гавані.  Нам  відомі  твої  таланти.  Свята Лавра  прийме  тебе,  як  мати  свою  дитину.  Ти  будеш   стовпом  Церкви  та  прикрасою  обителі». « Ах!   Преподобний! - заперечів  палко  Сковорода, Я  стовпів  множити  собою  не  хочу,  вдосталь  і  вас,  стовпів  неотесаних,  в  храмі  Божому». 

Прослідкуємо  життєві  віхи  цієї  яскравої  особистості,  яка  з‘явилася  на  світ  Божий  у  грудні  1722  року  у  селі  Чорнухи  на  Полтавщині.  Походив  український  геній  із  козацького  роду.

Ґрунтовну  і  всебічну  освіту  здобув  у  Києво-Могилянській   академії.

Володіння  багатьма  інструментами,  гарний  голос,  знання  музичної  культури  визначили  музичну  кар‘єру   юнака.  Він  стає  солістом  Петербургської  Придворної капели,  яка  була  на  той  час  одною  з  кращих  музичних  колективів  Європи.  В різний  час  там  співали  співвітчизники  Сковороди — Марк  Полторацький,  Максим  Березовський,  Дмитро  Бортнянський,  Федір  Якименко…

Капела  та  її   20-річний  соліст були  в  центрі  всіх музичних  подій  Петербургу.  Не  один бал,  не  одна  урочистість  не  проходила  без  участі    Придворного  хору.    Співала  капела  і  у  Києві.  Волелюбний  Григорій використав  випадок  і  не  повернувся  у  російську  столицю.  Він  залишився  продовжувати  освіту  у  своїй  альма-матері.

Завдяки  знанню  багатьох  іноземних  мов  та  високій  ерудиції  його  відібрали  у  1750 році  для  супроводження  царської  місії  в Угорщину.  Тут  знову  проявився  волелюбний  характер  Сковороди.  Від  своїх  обов‘язків  у  поважній  місії  він  відмовляється  і  три  роки  мандрує Європою.  Ці  мандри  збагачують його  музичний  досвід  і пі-сену  творчість.   В  ту  епоху  у  Західній  Європі  дуже популярною  стає  вокальна  лірика.

Сковорода  повертається  в  Україну  і   і  починає  викладати  етику,  естетику,  хоровий  спів  у  Харківському  колегіумі.  На  той  час  він  був  незвичним,  унікальним  викладачем.  У  клас  приходив,  тримаючи  в  руках  не  палицю,  не  розги,  а  сопілку,  або  флейту.

Нетрадиційний метод  виховання,  що  полягав у  індивідуальному  підході   до  учнів,  у  виявленні  й  плеканні  притаманних  їм  від  природи  здібностей,  ускладнив  стосунки  мислителя   з  адміністрацією.  Григорія  Савича  було  звільнено  з  посади.  Сковорода  ще  буває   на  домашніх  музичних  вечорах,  де  співав  та  виконував  соло  на флейті  і  сопілці.  Бувають на  цих  вечорах  і  його  учні  із  колегіуму.   Завдяки  одному  з  них, Михайлу  Ковалинському,  ми  знаємо  біографію   мислителя…

Пізніше  філософ  кілька  років   працює  у   Переяславському  колегіумі,  потім  приватним  викладачем  у  маєтку  поміщика  С.  Томари.  Через  невідповідність  змісту  і  методів  викладання  офіційним  настановам  полишив  педагогічну  діяльність.  З  1769  року  Григорій  Савич  веде  мандрівний  спосіб  життя,  якому  залишається  вірним  понад  25  років.

На  цей  час  припадає написання  більшості  його  творів:  і  музичних,  і  пісенних,  і  художньо-філософських.  Через  заборону  книговидання  в Україні  царським  урядом  твори  Сковороди  довго  не  друкувалися,  а  переписувалися  й  поширювалися  усно.  Перший  друкований  філософський  твір  «Наркис»  вийшов  у світ  1972  року.  Григорій  Сковорода  був  останнім  представником  пізнього  бароко,  писав  староукраїнською,  книжною  мовою.  Але  він  своєю  літературною  творчістю створив  передумову   для формування  нової  літературної  української  мови  на  народній  основі. На  порозі  стояла  нова доба-- доба  романтизму!

Уявимо  собі  людину,  що  курними  шляхами  переходить  від  села  до  міста,  чи  від міста  до села:  погляд  спрямований  уперед,  за  плечима  на  ціпку торбина  зі  скудними  пожитками,  Біблією,   флейтою  та  сопілкою… Таким   постає  Григорій  Сковорода  не  лише  словесно,  а   й  засобами   образотворчих  мистецтв.  У  наслідку  маємо  саме таку  живописну  постать  поета  і  філософа(художник  І.  Їжакевич)   і  таке  ж  його  скульптурне  зображення  (  скульптор  І  Кавалерідзе).  Одне  слово  мандрівний(майже  жебрацький)  вигляд   «першого  розуму  нашого»,  як  скаже  пізніш  про  Сковороду Павло  Тичина.  Останні  понад  25  років  український  геній  мандрував  Слобожанщиною.  Із  творчої  спадщини  митця   широко  відомі  «Сад  божественних  пісней»   та   «Басни   Харьковскіе».

Результат пошуку зображень за запитом "сковорода григорій" Результат пошуку зображень за запитом "сковорода григорій" Результат пошуку зображень за запитом "сковорода григорій"

Григорій  Савич   йшов  Україною,  співав,  грав  на  сопілці, або  на  флейті  свої  фантазії  і  симфонії.  Виконував  народні  пісні,  а  також  свої  духовні  й  світські  кантати  і  псалми.   Мандруючи,  він  своєю  творчістю закладає  історію  української  пісні-романсу.  На  жаль  не  знайдені,  зроблені  рукою  Сковороди,  записи  мелодій.  Якісь  із  них  збереглися  завдяки  народним  виконавцям.  Його  пісні  співали  бандуристи,  д»які-мандрівники,  чумаки.  Цім  пісням  дали  назву — «сковородинські».  І  до  нашого  часу  дійшли:  сатирична  пісня  «Всякому  городу ---нрав  и права»,  прекрасні  ліричні  канти---«Стоїть  явір  над  водою»,  «Ой  ти,  пташко  жолтобока»,  «Ой  поля,  поля  зелені»,  «Ой,  пішли  мої  літа!».  Збереглася  пісня-псалом  «Про  правду  і  кривду»,  записану  Миколою  Лисенком  від  кобзаря  Остапа  Вересая,  а  також   пісня  «Сонце  і  пташка»,  яку  за  переказами  співав  хор  кріпаків  князя  Потьомкіна.  Квітка-Основ»яненко  стверджував,  що  радісний  і  урочистий  наспів  «Христос  воскрес!»  та  канон  «Воскресіння  день»  також належать  Григорію  Сковороді.

Яскравим  і  неповторним  явищем  є  філософське  надбання    «першого  розуму  нашого».  Знав  і  шанував  Сковорода  філософсько-художні  писання  Сократа,  Платона,  та  інших  письменників  Греції  та  Риму.  Вивчав  Григорій  Савич  творчу  спадщину  Володимира  Мономаха  та  митрополита  Іларіона,  їхніх  послідовників.

Основне  філософське  питання  для   Сковороди—це  не  тільки  відношення  Буття  і  Свідомості (Матерії  і  Духу),  а  й  проблема  походження,  сутності(справжності),  призначення  людини,  її  шляху до  щастя.  Справжня  ЛЮДИНА-мрія  і   найвищий  ідеал  Сковороди.  Тому  його  орієнтація  на  «філософію  серця»,  а  не  логіку.  «Серце  повинно  бути  мудрим,  а  розум—добрим!»   Це  явище—суто  Українське,  започатковане  ще  в  Київській  Русі—Україні,  а  вивершене  Тарасом  Шевченком.  Це й   визначає  органічний  синтез  філософії  і  літератури,  етики та  естетики,  до  того  ж   і  в  змісті,  і  в  формі(  жанрах,  стилістиці,  поетиці).

Основоположною  у  філософії  Сковороди  є його  концепція  про  дві  натури—видиму  і  невидиму,  зовнішню  і  внутрішню.  І  положення  про  три  світи----великий(макрокосм),  малий(мікрокосм)  і  символічний(Біблія).  Шлях  пізнання   людиною  самого  себе,  свого  мікрокосму,  своєї  внутрішньої  суті—можливий  і,  на  думку   філософа,  єдино  вірний.  «Внутрішня  людина»  у  нього  водночас  індивідуальна  і  космічна.  Її  структура  аналогічна  будові  Великого  Світу.

Григорій  Сковорода  вважав,  що  духовне  відродження  людей,  праця  за  покликанням  автоматично  приведуть  до  злагодженого   функціонування  суспільства.

Лектор-методист  Центру  «Українознавство»  Світлана  Гавриленко

       Олександр  Кавуненко

«До   Григорія   Сковороди»

Іду  я  з  Вами  крок  у  крок,

Хай  світ  спікається   від  ловів.

Над  суєтою—мудре  слово

І  мислі  Вашої  урок.

Блукати  з  Вами  день  у  день---

У  Духу  кладезь  поринати,

І  «Сад   Божественних  Пісень»

В   Саду  Вкраїни  Відкривати.

Покровск Красноармейск Гавриленко Сковорода
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
811 просмотров в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
23 січня 2019 року в поліції Донеччини розпочався конкурсний набір на 95 вакантних посад дільничних офіцерів поліції, оперуповноважених, інспекторів кадрового забезпечення, помічників слідчого, помічників оперуповноваженого, помічників дільничного офіцера поліції, поліцейських СРПП, поліцейських взводу конвойної служби ІТТ ГУНП в області. Основні вимоги до кандидатів на посади - вік від 18 років; - повна загальна середня або вища освіта; - наявність водійс...
Общество
Находясь на объекте проведения работ, 42-летний мужчина неоднократно воровал строительные материалы и инструменты, принадлежавшие предприятию. Сейчас доказана причастность злоумышленника к четырем фактов кражи. Об этом сообщают в пресс-службе Покровского отдела полиции. Так, в мае 2018 года, приехав в Покровск из Краматорска, человек устроилс работать на одно из строительных предприятий, где работал в составе строительной бригады. Оставаясь на рабочем мест...
Общество
"Укрзализныця" к 8 марта назначила шесть дополнительных поездов на ряд популярных туристических направлений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.  Отмечается, что будет курсировать дополнительные поезда Николаев – Киев (отправление из Николаева 6 марта, из Киева 7 марта), Киев - Львов, Киев - Одесса, Киев - Днепр и Львов – Одесса (отправление туда и обратно 8 марта).
Общество
В Селидовому правоохоронці разом із спеціалістами соцслужб провели рейд по родинам, які опинились в складних життєвих обставинах. В заході був задіяний і майбутній інспектор ювенальної превенції, а зараз курсант – вишу МВС Олег Корсаков. Курсанти вищих учбових закладів системи МВС, які зараз проходять практику у відділеннях Покровського відділу поліції, мають змогу подивитися на роботу правоохоронців «зсередини». Так, курсант Дніпропетровського державного...
Культура
3 февраля Покровск посетит Сергей Притула со своим юмористическим шоу "Вар'яти".  Всем покровчанам и мирноградчанам предлагают провести февральский воскресный вечер с невероятным настроением и позитивом, которые всем присутствующим, подарят новые персонажи и роли, характеры и эпизоды. А также неизменно прозвучат искрометные истории от Сергея Притулы. Зрителей ждет 2-часовая программа от "Вар'яти-шоу". Вместе со зрителями "Вар'яти" создают новую историю укр...
Общество
23-24 січня на території Донецької області спостерігається погіршення погодних умов. Це призводить до ускладнення ситуації на автошляхах області. Лише за минулу добу рятувальники Донеччини 11 разів залучалися для надання допомоги громадянам, які стали заручниками негоди. Так, о 12:40 по допомогу до Служби порятунку звернувся водій вантажного автомобіля, що потрапив до снігового замету у Покровському районі біля с. Гришине. Бійці 9-го Державного пожежно-рят...
Общество
В конце января 2019 года заправить 40-литровый баллон автогазом стало на 158 грн дешевле, чем в начале декабря 2018-го. И это не предел: автогаз должен стоить 10,5 грн/л, отмечают эксперты. Однако есть риски, из-за которых цены до весны снова могут вновь взлететь. Почему автогаз подешевел и каких цен автовладельцам ждать к марту, узнавал сайт "Сегодня". "Мертвый сезон" и большая конкуренция Цены упали из-за "мертвого" сезона и снижения цен на нефтепродукты...
Общество
Читатели 06239 уже давно знакомы с Артемом Коломийцем из Покровска, который упорно борется со своей «хрустальной болезнью». Мальчик страдает редким генетическим заболеванием – несовершенным остеогенезом. Сбор средств на лечение малыша мы продолжаем уже не первый месяц, а сегодня мама Артемки посетила нашу редакцию и поделилась с нами новостями. 30 ноября ребенку сделали операцию на левой ноге и, по словам врачей, она прошла успешно. «Я благодарна всем, кто...
Спорт
19 января, в городе Курахово прошел чемпионат Донецкой области по кикбоксингу WАКО, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 13 городов. Мирноград на соревнованиях представляли 12 спортсменов от Федерации Кибоксинг бокс плюс, 7 из которых заняли призовые места. Поплавский Илья 2 место лайт контакт (32 кг), Розганюк Кира лайт контакт (20кг) 2 место, Хмеленко Александр лайт контакт (40 кг) 2 место, Пилипенко Сергей лайтконтакт (63кг) 3 место, Егуно...
Ответственный за раздел
Анна Денисенко
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Просим обращаться к редакции сайта с интересующими Вас вопросами. Нам важно знать именно Ваше мнение. Мы работаем для Вас!!!
066-654-64-64
Skype: denisenko_anna25