Світлана Гавриленко - «Хто ми, звідки і куди йдемо»

«Хто  ми,  звідки  і  куди  йдемо»

(Походження,  історична  доля  та  історична  місія  українського  народу)

«2004  року,  намагаючись  показати  українцям,  що  західняки  і  східняки – генетично  різні  етноси,  кремлівські  карлики  замовили  своїй  РАН  ДНК  дослідження  4-х  груп  українців:  галичан  і  закарпатців,  подолян,  наддніпрянців  і  слобожанців. Результати  шокували  і  дослідників,  і  замовників:  українці --  генетично  єдиний  народ!  Генетичний  аналіз  вказує  на  Україну  як  на  прабатьківщину  для  західних,  східних  і  частини  південних  слов‘ян,  а  сама  Ерефія(Московія)  виявилась  за  поребриком  слов‘янства…  Натомість  литовці,  латиші,  молдовани  й  частково  румуни – слов‘яни,  а  серби  й  болгари – лише  політично.» -- Олександр  Фадєєв  «Долітописна  історія  України»,  Видавництво  «Український  пріоритет» 2016.

Картинки по запросу Олександр Фадєєв «Долітописна історія України»,

Тема  походження  нас,  українців,  об‘ємна,  глобальна  і завжди  на  часі.  Бо  вороги  України  і  зовнішні,  і  внутрішні  завжди  принижували  нас  і  намагалися  сфальсифікувати  нашу  історію,  знищити  мову – серце  нації  та  викосити еліту -- поводирів   нації.

Нас  в  який  раз  намагаються  переконати,  що  ми – «малороси»,  а  східна  Україна  це – «Новоросія»,  що українці – молодші  брати  «великоросів»…  Століттями  триває  ця  московська  інформаційна  війна.

Навіть  німецький    філософ   Г.Гегель,  як  відомо,  не  тільки  «південно-російський»,    але  весь  східно-слов‘янський  супер-етнос    відносив  до  неісторичних  народів.  А  кому  потрібна  історія  неісторичного  народу?  А  «вчитель»  радянських  комуністів  К. Маркс  у  своїх  «Спогадах  про  1848  рік»  писав  про  нас,  українців:  «  Вони  навіть – не  слов‘яни,  вони  не  належать  до  індогерманської  раси,  і  є  чужерідною  нацією.  І  навіть не  нацією,  а  етнічним  сміттям,  відпрацьованим  матеріалом,  який  змете  з  лиця  Землі  пролетарська  революція.  Або  його  поглине  інший  народ(  найвірогідніше,  російський,  або  німецький)».  Чи  не  відчуваєте,  друзі,    «співзвучність»  думок названих  німецьких   філософів  і    сучасних  московських  тролей  на  нашому  сайті?  Тут  нічого  дивуватися,  адже  «основоположниками»  історії  Російської  імперії  (в  яку  насильницьким  шляхом  була  втягнута  Україна  і  отримала  назву  «Малоросія»)  вважаються  німецькі  іноземці:  Г.  Міллер,  А Шміцер,  А.  Еверс   та  інші  німці.  Вони  за  великі  гроші  виконували  імператорський  заказ.  Пізніше  Карамзін,  Соловйов  та  інші  спиралися  на  історичні   «дослідження»  німців.

Боротьба московитів  за  своє  місце   у  світовій  історії  тривала  не  одне  століття,  триває  вона  і зараз.  Як  була  ними  вкрадена  наша  назва  «Русь»   і  про  походження  московитів – то  вже  інша  тема  і  інший  сюжет.

Картинки по запросу походження московитів
Картинки по запросу походження московитів
Картинки по запросу походження московитів
Картинки по запросу походження московитів

Поглинути  українців  намагалася   не  тільки  царська  імперія,  але й  радянська.  Після  оголошення  українською  Центральною  Радою   22  січня  1918   «Четвертого  Універсалу»  про  незалежність  України,  Володимир  Ленін  наслав  на  Україну  стотисячну  московську    більшовицьку  орду  і в  крові  втопив  нашу  Батьківщину.  Вождь  російського  пролетаріату  силою  примусив    українців  знову  повернутися   в  лоно  тепер  вже  радянської  імперії.  Фінляндія встигла  «вискочити» із  міцних  імперських  обійм ,  нам  «не  дозволили».

У  1991  році  Україні  таки  вдалося  отримати  незалежність.,  почати  будувати  свою  державу,  повертати  свою  історичну  пам‘ять . Але  сучасний  творець  новітньої  Російської  імперії  Володимир  Путін  під  приводом  захисту   «русского мира»(пам‘ятаєте:  «  Россия  заканчивается там,  где заканчивается  русский язык».)   знову   у  крові топить  Україну  і  з  ординськими   жорстокістю і  хитрощами   намагається    лишити  Україну  європейського  майбутнього,  своєї  історії і під  нав‘язаним  колись  ім‘ям   «Малоросія»  повернути  в  лоно  імперії.  Пригадуєте  нашого Пантеліймона Куліша: «Україна  повинна  або  відокремитися  від  Россії,  або  загинути.»  До  речі,  продовженням  цієї  відвертої,  правдивої  думки  є  вислів  ведучого  «Машини  часу»  Олега  Криштопи:  «У  Росії  історія—не  наука,  а  засіб  пропаганди  поневолення.  Тому  там  здавен  переписували  історію  свою  і  України».  Зрозуміло,  що  українці  з  таким  становищем  не  мирились  і  не  будуть  миритися.  Ми – не  перекотиполе  у світовій  історії.  У  нас  є  своє  коріння  своя  історична  доля  і  своя  місія.

Кілька  тез:

 •  «Минуле  відновлює  Бог.» -- Біблія
 • «Пізнаєте  правду,  а  правда  вас  вільними  зробить.» -- Біблія
 • «Історію  пишуть  не тільки  по  книгам  і  рукописам, але  ж   по  міфам  і  переказам.» -- Олександр  Пушкін
 • «Яке  щастя  бути  цим  народом  Припонтиди,  який  крокує  по  корі  планети,  насичує її  свідомістю  духу.» --Тібетський  рукопис  «Чжуд – ті». 12  століття  до  нової  ери.
 • «Історик  нагромаджує  факти.  Історіософ  допомагає  читачеві  їх  осмислити  і  впорядкувати,  аби  з  окремих    історичних  епізодів  створилася  глобальна  картина,  на  якій  би  ожили  і  заговорили  десятки  тисячоліть.» --Микола  Руденко 

Вчені,  спираючись  на  книги  Ведичного  циклу:  «Махабхарата»,  «Рігведа»,  «Авеста»,  з  індійського  епосу  «Рамаяна»,  на  книгу  книг  «Біблія»,  її  «Таблицю  народів»,  на  інші  книги,  та  на  археологічні  відкриття,  приходять  до  висновку,  що  за    Полярним  кругом,  ще  до  Великого  Потопу,  почала  формуватися  нова  раса  землян – білі  мутанти.  Ці  люди  були  добре  пристосовані  до  холодного клімату,  творчо  обдаровані,  винахідливі,  соціально-організовані,  здорові  і  дужі  фізично.  Суворі  умови  Півночі  стимулювали  інтелект,  волю,  змушували  людей  постійно  трудитися,  нетрадиційно  мислити,  оновлювати  свої  знання,  вдосконалювати  навички.

Картинки по запросу «Махабхарата»
Картинки по запросу «Махабхарата»
Картинки по запросу «Рігведа»
Картинки по запросу «Авеста»
Картинки по запросу «Рамаяна»

Звичайно  це  були  «КАЇНІТИ»(Пригадаймо,  друзі,  Біблію,  Битіє:  син  Сатани  і  Єви  Каїн вбив  свого  сводного  брата,    сина  Адама  і  Єви  Авеля.  За це  Бог  відправив  Каїна,  патріарха  каїнітів,  в  заслання  на  НОД – НОРД.  Пізніше   За Божим  Промислом  каїніти  були  поділені  на  правих – під  Богом  і лівих – під  Сатаной).Картинки по запросу библия таблица народовКартинки по запросу библия таблица народов

Згодом,  завдяки  древнім  грекам,  ці  племена  одержали  назву  «ГІПЕРБОРЕЇ»,  а  ще  пізніше – «АРІЇ»           

Картинки по запросу «АРІЇ» Картинки по запросу «АРІЇ»
Картинки по запросу «АРІЇ» Картинки по запросу «АРІЇ»
Картинки по запросу «АРІЇ»
Картинки по запросу «АРІЇ»
Картинки по запросу «АРІЇ»

                       

(Дмитро Хворостовський)             

В історичному  плані  арійський  фактор  проявив  себе  в  середені  шостого тисячоліття  до  нової  ери.  У  момент  створення  післяпотопного  світу,  тобто  початку  програмного  розвитку  людства  на  п‘ятій  стадії  всесвітньої  історії(панування білої раси).

Картинки по запросу бог арий
Картинки по запросу бог арий

По - різному  трактується   слово  «арій». Згідно  з  поясненням  давньоарійського  епосу  «Махабхарата»  слово   «арій»  означає  хлібороб,  орач,  орій.  У  «Рігведі»  слово  «ар»  означає  грунт,  слово  «крішті» -- господар  землі.  Арій – кращий,  шляхетний(тлумачення із сучасного  словника  іноземних  слів,  Москва,  1993).

Суть  аріїв  в  їх  духовному потенціалі.  Вони закарбувались  в  історичній  пам‘яті,  як  поводирі,  вчителі,  навіть  напівбоги,  які  направили  народи  від  дикунства до  цивілізації. На відміну  від  закритості  євреїв,  вони  були відкриті  і  подарували  людству  свою  мову,  віру,  культуру.  За  думкою вчених  А.  Генона,  Г.  Вірта,  А  Дугіна,  А.  Кифішина  і  інших  всесвітньо-історична діяльність  аріїв(  тобто  оріїв)  поділилася  на  три  етапи:

ПЕРШИЙ  ЕТАП – духовне  визрівання  племен  гепербореїв  у  північно-західній  частиніЄвропи(  край Льодовика),  а  згодом  просування  до земель  Припонтиди( праукраїнських  земель).  Завершальним  акордом  першого  етапу    був  вихід  аріїв  під  проводом  Рами  на  береги  Борисфена(Дніпра).  Тут  на  масних  чорноземах  Припонтиди  були  закладені  підвалини  аграрно-хліборобської  цивілізації,  землеробства,  причому  степового  рільництва,  з  його  специфічними  знаряддями  праці.  На  священній  землі  Припонтиді    була  створена  країна  Аратта.  Тут  було  приборкано  коня,  виведено  нову  породу – білу  арійську  корову,  зроблений  великий  для  того  часу  винахід – колесо.  В  Припонтиді  закладені: культ  Сонця(  арії  були  мітраїстами),  культ  Матері(хранитель ниці  домашнього  вогнища  і  Кули,  сім‘ї,  пізніше  названої у  народі  Берегинею).   Головному  вчив  Рама – серйозному ставленню  людей  до  знань,  до  самого  себе.

Картинки по запросу аратта
Картинки по запросу аратта

ДРУГИЙ  ЕТАП – Виконавши  в  Припонтиді   своє  основне завдання,  Великий  аватар,  уже  як  місіонер,  вирушив  на  Схід.  Розпочався  другий  етап    арійського  руху.  Рама  поспішав  з  групою  сподвижників  та  учнів.  Він  ішов  в  похідному  порядку.  Оскільки  срок  життя  йому  було  одміряно людський,  а  місію  покладено  титанічну.

Пройшовши Кавказ,  Турцію  та  Іранське  нагір‘я  за  свідченням  Зороастра(із  книги  іранських  аріїв  «Авеста»),   люди  Рами  в  самому  центрі  Азії  заснували  місто  Бер.  Воно  стало  столицею  могутньої  східної землеробської  країни  Куш.  За  свідченням  священних  книг  Сходу  він  став  царем  землі,  завдяки  своїй  духовній  силі,  генію  і  доброті.

За  північними  легендами після  смерті великого  Аватара  учні  переправили  його  тіло  до  Скандінавії.  Але  в  священих  книгах  Тібетського  Агарті(арійські  монастирі  правого  напрямку,  Шамбала – арійські  монастирі  лівого  напрямку)  йдеться  про   бажання  Рами  упокоїти  Його прах  там,  «звідки  він  розпочинав  свою  місію:  на  тих кручах  Дніпра-Борисфена,  з  яких  відкрився  Йому  величний  жовто-синій простір».  Ми  віримо  в  цю  легенду.

В  країні  Куш  північну Припонтиду(Аратту)  називали  Рамавартою – країною   Рами.  До  Рамаварти  і  пішли  в переважній  більшості   мешканці  країни  Куш  після  жахливої  катастрофи,  яка перетворила  квітучу землю  в  пустелю  Гобі.

ТРЕТІЙ  етап  арійської епопеї – рух  аріїв назад,  на  захід,  до  північного  Причорномор‘я(Рамаварти)

Цей  шлях  через  всю Євроазію  до  землі  легенд  і переказів  Припонтиди – ГОЛОВНИЙ.  Складний,  багато хвильовий,  він   розтягнувся  на  століття.

Арії  з  самого  початку  були  самостійним  великим  етносом  Але  за  Божим  Промислом,  віддаючи  все краще  іншим  народам,  вони  аріїзували   їх  і  розчинилися  в  них.

ПЕРША  хвиля  третього етапу  цього  гігантського  історичного  руху --- потік КІМРІВ(кіммерійців),  нащадків  старшого  сина    Яфета – Гомера.  В  Припонтиді  кімерійці  дали  новий поштовх  агрокультурі,  заклавши  основи  Трипільської  культурі,  яку  відкрив  наприкінці  19  століття  нової  ери  видатний  український  вчений – археолог  Вікентій  Хвойка  на берегах  Дніпра.  Від  кімерійців  походять  троянці. Виварившись  у  Понтійському  етнічному  котлі  і,  вийшовши  з  нього,  кімри   заснували  Крито-Микенську  цивілізацію.  А  після  загибелі Трої – Етрурію,  від  якої  походить  Римська  цивілізація  і  її  культура.  

Картинки по запросу кіммерійці Картинки по запросу троянці

 Картинки по запросу троянці

Картинки по запросу крито-микенская культура Картинки по запросу крито-микенская культура

(крито-мікенська культура)

Картинки по запросу етрурія
Картинки по запросу етрурія

ДРУГА хвиля – СКІФСЬКИЙ  рух(нащадки другого  сина  Яфета – Магога).  Вони  Прийшли  з  іранських  верхів‘їв. У  сьомому  столітті  до  нашої  ери  скіфи захопили  Великий  степ  від  Алтаю  до  Карпат.  Скіфи  поділялися на  пихатих, жорстоких,  кочових «царських»  скіфів»-- чистих(германі)--так  вони відповідали Геродоту на  його  запитання:  «хто  вони?» Це  складова  потужного  майбутнього  германського  етносу,вчені  якого  «забудуть»  про  другу потужну  гілку  скіфів-сколотів,  які  породнившись з  корінними  племенами  галів-кельтів  займалися  землеробством.  І  цей  ген  землероба  в крові   українців --  нащадків   своїх  великих  пращурів,  незважаючи  на  штучний  голодомор  ,  коли  кремлівською  радянською  владою  було  на  Україні знищено до  10 мільйонів  господарів  землі—хліборобів.

Картинки по запросу скіфи Картинки по запросу скіфи
Картинки по запросу скіфи
Картинки по запросу скіфи-сколоти
Картинки по запросу скіфи-сколоти

ТРЕТЯ  хвиля  великого  «Західного  руху» -- сармати(нащадки  біблійного  народу  Мадая).  Це  вже – прямі  попередники  слов,ян.  біблійного  народу  «РОШ»,  назву  якого   присвоїла  пізніше  Московія,  деформувавши  його  в  «РАШУ».  Анти(великий  Антський  союз) – це  вже  початок  нас.

Картинки по запросу сарматы Картинки по запросу сарматы

(Сармати)

Картинки по запросу антський союз Картинки по запросу антський союз

(антський союз)

Картинки по запросу поляни Картинки по запросу поляни

(поляни)

У  Північну  Припонтиду  з  глибин  Азії  приходили  арієзовані  народи.  І  ці пастушачі  племена,  зливаючись  з місцевими  землеробами  давали  великі  етнічні  паростки,  що запліднювали  потім  мисливські  племена  Західної  Європи  і  навіть  доходили  до  земель  сучасної  Англії.  В  результаті  народжувалися  на  світ  нові   етнічні  спільноти,  молоді,  сильні  носії  нових  традицій,  сонячної  енергії,  духовності  та  світлої  життєдайної  сили.  Мова  йде  про  синівТарсена(Расена),  які  вийшли  на  світову  арену  у  другому  тисячолітті  до  Христа.

Таким  чином,  наша  праматір    Аратта  була  розплідником,  де  зростали  післяпотопні  етноси  та  культури.  Згадаймо  Кам‘яну  Могилу  під  Мелітополем,  дошумерівський  Храм   лівоарійського  напрямку,  а  також    легендарну  правоарійську  столицю  Гелон  зі  своєю  знаменитою  бібліотекою  і підземним храмом,  перетворену  знаменитим  царем  Дарієм    у  552  році  до  Христа  в  руїни.  Це ж  у  нас,  у  нас.  На  нашій  землі!  І  цей  розплідник «захований» під  товстим шаром  вигадок,  упереджених  суджень,  а  інколи  відвертої  брехні.  Мета  боротьби  з правдою – лишити  нас  історичної   пам‘яті.  Але генетичний  код  наших  пращурів  стукає  в  наше  серце  та  нашу  свідомість!

Картинки по запросу кам'яна могила храм

(Кам'яна могила)

Картинки по запросу гелон

(руїни легендарного Гелона)

Картинки по запросу українці Картинки по запросу українці

     Список літератури

 • Книги Ведичного циклу: «Махабхарата», «Рігведа», «Авеста» з індійського епосу.
 • Біблія. Битіє.
 • Петро Кононенко. Українознавство. Підручник – К. Либідь, 1996.
 • Петро Кононенко. Свою Україну любіть. – Київ «Твім Інтер». 1996.
 • Володимир Паєк. Корінь безсмертної України. – Львів «Червона калина» 1995.
 • Юрій Канигін. Шлях аріїв (Людина в духовній історії людства). Київ. «Видавництво АСК» 2003.
 • Юрій Канигін. Віхи священної історії. Київ. «Україна» 2001.
 • Перехід 4 (український вибір в епоху глобальної кризи). Горовний редактор Ігор Каганець. Київ «Мандрівець» 2000 – 2010р.
 • Леонід Залізняк. Україна серед світових цивілізацій. Київ. Товариство «Знання України» 2001.                                                              

ДАЛІ  БУДЕ!

Лектор-методист Центру «Українознавство»

                Світлана  Гавриленко

Гавриленко «Хтоми звідкиікудийдемо»
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Срочно!
Сегодня, 20-го июня, журналисты 06239 обратились в Контакт-центр города Мирнограда, дабы узнать причину ежедневного отключения водоснабжения микрорайонов "Молодежный", "Светлый" и "Восточный". Там нам пояснили, что это связано с недостаточной подачей воды на город. Из-за этого, водоснабжение для жителей вышеуказанных микрорайонов выключают в утреннее время, и включают лишь около 17:00.  Боле того, в Контакт-центре нам сообщили о том, что завтра, 21-го июн...
Общество
В Мирнограде второй день подряд ведутся работы по благоустройству остановки на ул. Пугачева. Долгое время остановка по требованию по этой улице вызвала много нареканий. В частности, отсутствие покрытия, большое количество воды, во время дождя, снега, невозможность подъезда общественного транспорта, отсутствие тротуаров и тому подобное. В ближайшие дни остановка превратится и станет комфортабельной и для пассажиров и для водителей автобусов.  Об этом на сво...
Политика
Центральная избирательная комиссия, сегодня, 20 июня, последний день принимает документы от политических партий о кандидатах в депутаты в Верховную Раду. Соответствующая дата была закреплена в календарном плане выборов. Отмечается, что регистрировать кандидатов Центризбирком перестанет 25 июня. Однако, до 8 июля партии смогут обратится в ЦИК с просьбой отменить регистрацию. Напомним, что предвыборная агитация обязана закончится 19 июля, а сами выборы в пар...
Общество
Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності. Відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» Покровський міськрайонний відділ філії ДУ «Центр пробації» в Донецькій області на безоплатній основі запрошує до співпраці во...
Общество
Конституционный суд Украины признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании КСУ. Как пишет segodnya.ua, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник. "Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", – сообщил источник. Напомним, что...
Общество
Красноармійська місцева прокуратура забезпечила у суді розгляд 6 адміністративних протоколів за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 (неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність в неї реального конфлікту інтересів, та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів) КУпАП стосовно директора професійного училища м. Родинське. У судовому засіданні встановлено, що директор одного державного професійно-технічного навчального закладу...
Общество
Материальный резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера не создан в ряде городов Донецкой области. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць сказал сегодня на коллегии ОГА в Краматорске, передает "ОстроВ". «Вообще не обеспечены материальным резервом или его просто нет в городах: Покровск, Мариуполь, Славянск, Константиновка, Угледар, Доброполье, Селидово, Бахмут, Новогродовка, Пок...
Общество
Знайшовши боєприпаси, чоловік приніс їх до Мирноградського відділення поліції. Небезпечна знахідка вилучена, а законослухняний мирноградчанин звільнений від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України. Минулого дня до поліції Мирнограду звернувся 44-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що має набої до автомату Калашникова у кількості 108 штук та бажає добровільно їх здати. За словами чоловіка, ці боєприпаси...
Общество
Vodafone, оператор мобильной связи, с 1 июля повышает тарифы в Украине. Как информирует 06239, тарифный план Red XS+ с 01.07.2019 подорожает на 15 гривен. Поставщик услуг распространил соответствующее сообщение. В частности, если пакет не подключен, будут предоставляться безлимитные звонки в сети за 7 грн/день (ранее было 4 грн). Новые цены на другие тарифные планы опубликованы на сайте компании. А вот вырастет ли качество услуг вместе с ценой покажет врем...
Новости по теме
Завтра сразу 3 микрорайона Мирнограда на сутки останутся без воды
В Мирнограде второй день подряд ведутся работы по благоустройству остановки на ул. Пугачева
У Покровську «Центр пробації» запрошує до співпраці волонтерів
СМИ: Конституционный суд Украины признал законным роспуск парламента
За що директора родинського професійного училища зобов’язали сплатити штраф
В Покровске нет материального резерва на случай ЧС, в Мирнограде он есть частично
Аби позбутися кримінальної відповідальності мешканець Мирнограду добровільно здав знайдені набої у поліцію
На заметку покровчанам: Vodafone снова повысил тарифы
Жителей Покровска приглашают на субботник в приют для животных
Петиция о возобновление ж/д сообщения Покровск-Доброполье-Дубовое: до конца голосования осталось 25 дней
Ответственный за раздел
Анна Денисенко
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
Просим обращаться к редакции сайта с интересующими Вас вопросами. Нам важно знать именно Ваше мнение. Мы работаем для Вас!!!
066-654-64-64
Skype: denisenko_anna25