З корупцією намагаються боротися по всьому світу повідомляється майже щодня. Скандалів, які ілюструють всю глибину і руйнівну силу корупції можна зустріти. Корупція руйнує довіру суспільства до політичних інститутів і веде до підриву законності, вона спотворює механізм розподілу ресурсів, веде до збільшення витрат на закупівлю товарів та послуг для державних потреб і підриває конкуренцію на ринку. Корупція чинить руйнівну дію на інвестиції, економічне зростання та розвиток країни. Більш того, корупція лягає важким тягарем на бідні верстви населення, не допускаючи їх до життєво важливим базовим ресурсам. У міру того, як суспільство стало все більше розуміти цей руйнівний вплив корупції, стало посилюватися тиск який може здійснити громадська діяльність та фінансові ринки, з тим щоб організувати боротьбу з корупцією в міжнародному масштабі.

Що таке хабарництво?

У Конвенції дається визначення хабарництву - це пропозиція, обіцянка або передача чогось з метою здійснення впливу на державного чиновника в ході виконання ним / нею своїх офіційних обов'язків. Хабарі можуть бути в формі грошей, іншої грошової вигоди, такий як членство в ексклюзивному клубі або обіцянка стипендії дитині, або в формі не грошової вигоди, такий як схвальні відгуки в засобах масової інформації. Аналогічні визначення, що стосуються підкупу співробітників компанії містяться в кодексі поведінки приватних компаній.

У кожній угоді, пов'язаної з підкупом, бере участь хабародавець та державний чиновник. Однак це не обов'язково угода, в якій беруть участь тільки дві сторони, оскільки в ряді випадків в угоді беруть участь посередники, які здійснюють передачу хабара, а іноді - хабар передається третій стороні в його / її користь. А не на користь державного чиновника. Зазвичай в угоді виступає приватна особа або компанія, проте хабара можуть існувати і між державними чиновниками.

Як виконуються положення Конвенції?

Конвенція по боротьбі з підкупом іноземних державних чиновників при здійсненні міжнародних угод є в даний час основним інструментом, спрямованим на боротьбу з підкупом іноземних державних чиновників. Учасники Конвенції повинні стати повноправними членами Робочої групи по боротьбі з підкупом іноземних державних чиновників при здійсненні міжнародних угод. Вони повинні прийняти Рекомендації Ради по боротьбі з хабарництвом, а також Рекомендації по податковим вирахуванням у зв'язку з хабарами іноземних державних чиновників.

Положення Конвенції передбачають, що країна - учасниця встановлює кримінальну відповідальність за отримання хабарів іноземними державними чиновниками і згодом - відповідальність підприємств («юридичних осіб» - по використовуваної в Конвенції термінології) за дачу хабара. Взяті надалі положення Конвенції, головним чином, доповнюють цю вимогу в частині його застосування і забезпечують його виконання. (Хоча метою Конвенції є боротьба з корупцією при здійсненні міжнародних угод, її положення є досить гнучкими, оскільки країни можуть адаптувати викладені в Конвенції вимоги до чинних внутрішніх законодавств).