Всі бізнесові структури незважаючи на їх розвиток завжди підлягають тим, чи іншим змінам в їх бізнес-середовищі. Особливо це стало очевидним в сучасних умовах надзвичайно глобальних міжнародних стосунків в сфері економіки. В міжнародному бізнесовому середовищі зміни в тій, чи іншій сфері це завжди очевидні фактори без яких приватне підприємництво приречене на застій. Час від часу потенційні клієнти вимагають придбати щось нове і цікаве, це стосується любої галузі. До прикладу візьмемо машинобудування і тут прослідковується що клієнт потребує придбати машину з економним розходом палива, або електромобіль. За легку промисловість окрема розмова, адже потенційні клієнти вимагають все нових і цікавих моделей тої, чи іншої одежі. Те саме проглядається і в випуску побутової техніки, адже для забезпечення потреб клієнтів потрібно випускати все нові побутові аксесуари.

Отже в сучасних умовах розвитку цивілізації мінливість в бізнес-середовищі, це звичайний стабільний на то процес. Як уже було сказано одною з причин мінливості в діловому міжнародному середовищі це його глобалізація. Конкуренція на випуск тої, чи іншої продукції зростає все більше, не стоять на місці і технологічні нововведення. Іноді недостатньо проводиться регулювання економічних процесів як таких. Наяву з цим пройшла інтеграція європейських фінансових ринків, а відповідно і їх лібералізація. На національних, а також світових ринках відбувається відповідне зміщення пріоритетів. В наш час новітніх технологій значна більшість великих корпорацій і банківської системи успішно працюють у світовому масштабі. Все разом взяте призвело до створення практично нових організаційних бізнесових структур.

Тут явно себе проявив маркетинг світового рівня, а відповідно і кадрова політика. Політика маркетингу має величезне «поле гри», адже всезростаюча конкуренція доводить що люба корпорація повинна частіше і цілеспрямовано вивчати все нові потреби споживачів і запропонованими виробами задовольняти їхні потреби. А продавати не конкуруючу продукцію на варто. В наш час надзвичайно швидкими темпами іде розвиток нових інформаційних технологій, завдяки чому набагато скорочується паперова канцелярська робота. З кожним роком все більше зростає потреба у висококваліфікованих працівниках. В сучасних бізнесових колах заведена велика кількість обмежень для соціальної відповідальності. Розмежувалося поняття в розумінні цінностей і ефективності. Раніше в логіці продуктивності праці працювало поняття «роби як потрібно», а тепер долучилася вимога «роби й те, що потрібно». Отже це доводить, що для позитивного розвитку відповідної корпорації постійно потрібно оновлювати свої стратегічні плани, для того щоб вони відповідали змінам в міжнародному бізнесовому середовищі. За таких умов неспроможні до цих стандартів компанії зникатимуть, а свою мету здійснюватимуть інші. Все це доводить що маркетинг повинен бути динамічним процесом і постійно при потребі змінюватися. В наш час належну допомогу малому та середньому бізнесу зможе надати новостворений сайт Розумний.укр де підприємці зможуть отримати допомогу по забезпеченні роботи маркетингу, та проведення ефективної рекламної кампанії - https://rozumnyiukr.com/